Menu
Můj účet
Přihlášení uživatele
Zapomenuté heslo

Nemáte účet? Zaregistrujte se.

Jak postupovat bezprostředně po úmrtí

Tušená i neočekávaná ztráta blízké osoby je momentem, kdy se potýkáme s intenzivními emocemi, na které se nelze dopředu nijak připravit. Zároveň jsou na nás ale kladeny nároky zachovávat hlavu co nejchladnější a v podstatě bezodkladně se začít zabývat vyřizováním pohřbu. Naše pohřební služba je tady proto, abyste mohli prožívat očistný proces smutku a truchlení bez dalších starostí. Vše s důstojností a respektem s Vaší ztrátou.

Jak postupovat při úmrtí v bytě?

Smrt Vaší blízké osoby musí vždy konstatovat lékař. Ten mrtvého ohledá, vystaví Listy o prohlídce zemřelého (tzv. ohledací listy) a případně nařídí provedení pitvy.

Dojde-li k úmrtí doma, je potřeba nejdříve přivolat praktického lékaře, mimo jeho ordinační a návštěvní hodiny záchrannou službu nebo přímo koronera. Po ohledání odvoz zemřelého provede na zavolání naše pohotovostní služba CONCORDIA.

  • záchranná služba: tel. 155
  • koroner pro Moravskoslezský kraj: tel. 725 440 155
  • pohřební služba Concordia: tel. 596 614 560, mimo úřední hodiny je možno volat přímo osádce vozidla tel. 603 454 033

Další služby budou provedeny na základě Vaší objednávky s pohřební službou.

Jak postupovat při úmrtí na veřejnosti?

Stejně jako při úmrtí v bytě, musí být přivolán lékař k ohledání zemřelého. Pokud není na místě nikdo z příbuzných, zajistí odvoz a dočasné uložení zemřelého lékař nebo policie, která také rodinu o úmrtí informuje.

Další služby budou provedeny na základě Vaší objednávky s pohřební službou.

Jak postupovat při úmrtí v nemocnici nebo v domovech soustředěné péče?

K úmrtí dochází velmi často v zařízeních s lékařskou nebo sociální péčí, nemocnicích, hospicích, domovech důchodců, léčebnách apod. Podle typu zařízení ohledání zemřelého a jeho dočasné uložení nebo odvoz zajišťuje zdravotní personál, který dle zvyklostí oznamuje úmrtí příbuzným.

Další služby budou provedeny na základě Vaší objednávky s pohřební službou.

Jak objednat pohřeb a další služby?

Výběru pohřební služby pro zajištění posledního rozloučení věnujte zvýšenou pozornost. Kvalita a rozsah poskytovaných služeb se může značně lišit a nemusí pak odpovídat Vašim požadavkům.  Nároky na pozůstalé, zejména pak na objednatele pohřbu, jsou vzhledem k životní situaci poměrně náročné. I proto je vhodné věnovat výběru pohřební služby péči a čas. Postupujte proto tak, abyste si zajistili klid i ve chvílích bezprostředního smutku. Jsme tady pro Vás, abychom vše potřebné provedli k Vaší maximální spokojenosti a jistotě.

Může nastat případ, kdy výběr pohřební služby pro odvoz zemřelého provede za Vás personál zařízení, kde Váš blízký zemřel. I v tomto případě máte pro zajištění pohřbu nárok na vlastní volbu pohřební služby podle svého rozhodnutí.

Objednat pohřeb a další služby je možné v našich sjednávacích kancelářích, popřípadě si dohodnout sjednání služeb u Vás doma. Pro jistotu komfortní návštěvy naší pohřební služby můžete využít rezervační formulář. Konzultovat postup při zajišťování pohřbu a dalších služeb můžete s našimi sjednavatelkami také telefonicky či emailem.

 
K zajištění veškerých náležitostí doporučujeme kontaktovat naši pohřební službu bez zbytečného odkladu a k sjednání pohřbu vzít s sebou:

  • občanský průkaz objednavatele pohřbu
  • občanský průkaz zesnulé osoby (je-li k dispozici)
  • občanský průkaz partnera zemřelé(ho), pokud žije, případně oddací list
  • oděv pro zemřelé(ho) k uložení do rakve
  • případně fotografii zemřelé(ho) pro použití např. na parte 

Při Vaší návštěvě Vás vyslechneme, poradíme Vám ve všech otázkách posledního rozloučení, seznámíme Vás s naší nabídkou, dalšími náležitostmi, úředními postupy a termíny. Uzavřeme s Vámi smlouvu včetně specifikace Vámi požadovaných služeb s garantovanou cenou. Vystavíme doklady o úhradách, které budete potřebovat při případných žádostech o pohřebné, k notáři apod. Vystavíme Vám také potvrzení o úmrtí nebo účasti na pohřbu pro zaměstnavatele.  

Kde objednat pohřeb a další služby?

Hlavní sjednávací kancelář

Pohřební služba Concordia
Prokopa Velikého 197/29
703 00 Ostrava-Vítkovice

tel.: 596 614 561, 596 614 560
email: info@psconcordia.cz

zobrazení na mapě

Úřední hodiny:

 
Pondělí - Pátek 8,00 – 16,00
Sobota 8,00 – 12,00

 

 


Platební karty 

 

Pobočka

Pohřební služba Concordia
Horní 1492/55
700 30 Ostrava-Hrabůvka

tel.: 596 781 642
email: hrabuvka@psconcordia.cz

zobrazení na mapě

Úřední hodiny:

Pondělí - Pátek 8,00 - 11,30     12,00 - 16,00
Sobota Zavřeno

 

 

 


Platební karty