Tisk stránky

Nositel Znaku kvality, člen Sdružení pohřebnictví v ČR

Nositel Znaku kvality

Znak kvalityV podmínkách současné legislativy a tržního mechanismu je pro občana velmi obtížné orientovat se v nabídkách služeb jednotlivých firem. V pohřebnictví je výběr dobré pohřební služby o to složitější, že objednatel pohřbu je zpravidla v citovém stresu, a navíc může posoudit kvalitu provedených služeb až po pohřbu, kdy ani uznaná reklamace na nekvalitní služby nemůže již odstranit nedostatky.

 

Sdružení pohřebnictví v ČR se proto snaží, vedle postupného zkvalitňování celého pohřebnictví v ČR, pomoci občanům v orientaci tím, že označuje "Znakem kvality" ty dobré pohřební služby, které splňují náročná kritéria vydaná Evropskou federací pohřebních služeb, zásady pro hodnocení kvality služeb České společnosti pro jakost, Kodex cti Sdružení pohřebnictví v ČR a ustanovení Sdružení ochrany spotřebitele. Pohřební služba je kontrolována jak z hlediska zákaznického hodnocení tak z hlediska profesního.

 

V České republice je v současnosti kolem 6000 hřbitovů, působí zde 450 pohřebních služeb a 27 krematorií, přičemž nositelem Znaku kvality je pouze několik desítek firem.

 

Concordia spol. s r.o. dosáhla propůjčení "Znaku kvality" u příležitosti mezinárodního veletrhu pohřebnictví Venia 1998 v Brně a patří mezi první nositele tohoto ocenění v České republice.

 

 

Venia

Člen Sdružení pohřebnictví v ČR

Sdružení pohřebnictví v ČR bylo zaregistrováno v roce 1990 u Ministerstva vnitra dle zákona č. 83/90 Sb. jako dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, působících v oboru pohřebnictví a příbuzných oborech s působností na území České republiky. Má charakter živnostenského společenstva s působností v ČR. Vzniklo za účelem sdružovat fyzické i právnické osoby, které mají zájem o rozvoj oboru a respektují Kodex cti přijatý Valnou hromadou Sdružení pohřebnictví v ČR. Je členem Evropské federace pohřebních služeb (EFFS).

 

Zájmem Sdružení pohřebnictví v ČR je dostat pohřebnictví v naší společnosti na patřičnou etickou a odbornou úroveň. Proto ve svých řadách uvítá všechny další zájemce, kteří mají stejný cíl.

 

Concordia spol. s r.o. je členem Sdružení pohřebnictví v ČR od roku 1991.